13.11.19 U nitra Vela T 206

Urządzenie wystawione jako niesprawne. Nabycie tylko i wyłącznie w celach kolekcjonerskich

25,00 PKT