Z powodów organizacyjnyc w dniach 12-16.07.2021 Ekoport przy ul. Leszczynowej otwarty w godzinach 9.00-17.00