System miniEkoport

Podziel się!
       
 
   

Wykaz aptek uczestniczących w gminnym systemie zbiórki przeterminowanych leków
pochodzących od mieszkańców mini Ekoport

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZBIÓRKI

prowadzonej w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

oraz

Insntrukcja prawidłowego korzystania ze specjalistycznego pojemnika PM09

 • Ø  Pojemniki służą standaryzacji systemu zbiórki oraz bezpiecznemu magazynowaniu zebranych leków. System obejmuje również nieodpłatny odbiór zmagazynowanych lekarstw przez Operatora – wskazanego przez Gminę Miasto Szczecin – w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Ø  Pojemnik ma służyć zbierania przeterminowanych leków pochodzących wyłącznie od mieszkańców. Nie można go wykorzystywać do zbiórki innych odpadów powstających na terenie placówki, w tym leków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez aptekę.
 • Ø  Pojemnik jest wyposażony w kluczyk, który zostaje przekazany do dyspozycji personelu placówki. W celu bezpieczeństwa pojemnik powinien być zawsze zamknięty, tak aby uniemożliwić dostęp do zmagazynowanych odpadów nieupoważnionym osobom (w tym dzieciom).
 • Ø   Pojemnik jest oznakowany naklejką z nazwą własną systemu (symbol mini Ekoport) oraz z informację o jego przeznaczeniu. Dodatkowe naklejki o treści „ TU PRZYJMUJEMY PRZETERMINOWANE LEKI” zostaną rozdysponowane do samodzielnego umieszczenia przez Właściciela  placówki, w miejscu widocznym dla klientów.
 • Ø  Miejsce ustawienia pojemnika i oznakowania placówki:
  • a)  Pojemnik można ustawić w części publicznej przeznaczonej dla klienta – w tym przypadku ze względów bezpieczeństwa wymagane jest bezwarunkowo zamknięcie pojemnika na kluczyk, a także zabezpieczenie pojemnika przed kradzieżą i wyniesieniem go wraz z zawartością
  • b) Właściciel będzie mógł ustawić w części apteki niedostępnej dla klienta, ale w miejscu dla niego widocznym, – miejsce sugerowane
  • c)  Oznakowanie placówki dodatkową naklejką informacyjna dla mieszkańców – do umieszczenia w miejscu widocznym takim jak  witryna, szyba, drzwi, etc.
 • Ø  Po zapełnieniu się worka/ wiaderka umieszczonego wewnątrz pojemnika, personel ma obowiązek opróżnić go do opakowania zbiorczego, a następnie ponownie umieścić pusty na swoim miejscu w obudowie.
  • §  Zebrane leki – w celu osiągnięcia maksimum logistycznego – powinny zostać przepakowane do opakowania zbiorczego o większej objętości (np. worek foliowy 120 l lub karton odpowiadający tej objętości). Łączna waga zbiorczego opakowania nie może przekraczać  20 kg.
  • §  Po osiągnięciu maksimum logistycznego przedstawiciel apteki zadzwoni do przedstawiciela ZUK (Operator), celem ustalenia terminu odbioru zebranych leków.
  • §  Zaleca się regularne informowanie Operatora o stanie zbiórki, ponieważ ze względów technicznych każdorazowy odbiór odpowiada ustalonemu maksimum logistycznemu.  
  • §  W przypadku zmagazynowania większej ilości leków, zostaną one odebrane w kolejnym cyklu odbioru.    
 • Ø  Przeterminowane lekarstwa pochodzące od mieszkańców są odpadem komunalnym z grupy 20, dlatego  zgodnie z ustawą  o odpadach Operator nie wystawi Karty Przekazania Odpadów, tj. dokumentów stosowanych w obrocie odpadami na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości.  Jednak dla celów kontrolnych Operator oświadcza że:
  • · posiada stosowne decyzje administracyjne i na podstawie § 2 ust 3 a i e Uchwały Nr LII/1368/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010  został powołany do koordynacji zbiórki leków w ramach utrzymania wyznaczonych punktów zbiórki odpadów problemowych oraz  nadzoruje  i kontroluje przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przed odpadami na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • · wszystkie odebrane z apteki leki zostaną przekazane  do unieszkodliwienia wg zasad określonych przepisami szczegółowymi prawa powszechnego (ustawy), na podstawie  umów zawartych  z uprawnionymi podmiotami. System finansowany z budżetu miasta.

UWAGA- Igły, strzykawki i inne elementy służącymi iniekcji – nowe lub
zużyte
– środki czystości i higieny osobistej (np. pieluchy, pielucho-majtki,
tampony, wkładki)
Są to odpady
należące do grupy odpadów medycznych,
mogą być skażone materiałem biologicznym.

Odpady medyczne powinny być zabierane do utylizacji przez osoby świadczące usługi medyczne w domach pacjentów, a przypadku powstawania tych odpadów podczas zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgnacyjnych wykonywanych samodzielnie przez mieszkańca w domu, powinny być zabezpieczone i wyrzucone do zwykłego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, skąd trafią bezpośrednio do instalacji termicznego unieszkodliwienia odpadów lub na składowisko. Dla tego rodzaju odpadów powstających w gospodarstwach domowych, obecnie nie  przewiduje się  innego sposobu postępowania i unieszkodliwienia.

Prosimy nie lokować w pojemnikach na przeterminowane leki odpadów wyżej wymienionych !!!

– zużyte opatrunki, gaziki, plastry, podkłady
– zużyte paski testowe.

Specjalistyczny pojemnik

Zakład Usług Komunalnych przekazał aptekom uczestniczącym w systemie zbiórki specjalistyczny pojemnik oznakowany logotypem „mini Ekoport” przeznaczony do zbiórki przeterminowanych leków gromadzonych na terenie placówki aptecznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Pojemnik na odpady medyczne

Dane techniczne

 • 1.  Materiał: blacha
 • 2.  Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
 • 3.  Malowanie: proszkowe
 • 4.  Wymiary: wysokość 80 cm, średnica 34 cm
 • 5.  Zabezpieczenie pojemnika: zamykany na klucz.
 • 6.  Pojemnik wyposażony w wewnętrzną obejmę podtrzymującą wiaderko (z możliwością umiejscowienia worka foliowego).
 • 7.  Kolor : biały,
 • 8.  Oznakowanie i napisy na naklejce dostosowanej do pojemnika
  • 1)  logotyp mini Ekoport
  • 2)   logotyp Gryf szczeciński
  • 3)  Logotyp Zakładu Usług KomunalnychOperatora Systemu