Zasady funkcjonowania Galerii

Podziel się!
14      
 
   
14
Udostępnienia

ZARZĄDZENIE NR 66/2023 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 23 pażdziernika 2023 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Galerii Szpargałek (zobacz plik PDF)

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 12 lutego 2018 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Galerii Szpargałek (zobacz plik PDF)

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 12 lutego 2018 w sprawie warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi (zobacz plik PDF)

 

Wybrane informacje

Podstawę działalność „Galerii Szpargałek” stanowi Funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Ekoportów, będący załącznikiem do zarządzenia Nr9/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2018r oraz zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych.

Galeria Szpargałek jest działalnością prowadzoną przez Zakład Usług Komunalnych na terenie wybranych Ekoportów w ramach ich statutowej działalności i jest integralną częścią punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Galeria prowadzona jest w określonych dniach tygodnia, w godzinach 9:30-18:30. Adresy wybranych Ekoportów oraz  terminy dni otwarcia dostępne są na stronach internetowych;

 1. http://www.zuk.szczecin,
 2. http://www.ekoporty.szczecin.pl,
 3. http://www.um.szczecin.gov

 

Galeria stanowi działalność non profit ZUK.

 • Działalność Galerii oparta jest na przygotowaniu produktów lub ich części do ponownego użycia do tego samego celu do jakiego były przeznaczone. Następnie osoby upoważnionej do korzystania z Galerii będą mogły je nabyć.

 

 • Warunkiem upoważniającym daną osobę do skorzystania z Galerii jest dokonanie darowizny na rzecz wybranej organizacji lub posiadanie „Kuponu Galerii”* Darowizna może być pieniężna, rzeczowa lub polegać może na wykonaniu świadczenia jako wolontariusz.

 

 • Wartość produktu wyrażana jest systemie punktowym. Wartość jednego punktu odpowiada wartości 1 złotego. Wycena dokonywana jest przez pracownika ZUK, przy uwzględnieniu:
 1. 1. Dostępności na rynku detalicznym
 2. 2. Cen rynkowych
 3. 3. Estetyki
 4. 4. Zużycia eksploatacyjnego
 5. 5. Unikatowości i walorów estetycznych.
 • Produkty lub części produktów są dostępne w Galerii

 

 • Wartość punktowa znajdującego się w Galerii produktu jest wartością minimalną za jaką dana rzecz może zostać nieodpłatnie zbyta oznacza to , że produkt może zostać wyceniony wyżej i zależy to od indywidualnej wyceny i woli darczyńcy.

 

 

 • Produkty w Galerii dostępne są  w różnych   ** działach towarowych,  w  następujących grupach punktowych:

1pkt, 5pkt, 10pkt, 15, pkt, 20pkt, 25pkt

 

Zakład Usług Komunalnych przekazuje Kupony Galerii wyłącznie organizacjom wpisanym na listę organizacji współpracujących – czyli tych z którymi podpisano umowę. Dla danej organizacji może zostać przydzielone od 10 punktów do 50 punktów miesięcznie i ilość ta jest negocjowana indywidualnie dla danej organizacji na etapie zawierania umowy.

Bon Galerii” jest z kolei dokumentem wydawanym bezpośrednio w Galerii za niewykorzystanie Kuponu w całości. Nominał punktowy bonu stanowi różnicę pomiędzy wartością posiadanego wcześniej kuponu a nabytym produktem.

Z Galerią Szpargałek współpracować mogą organizację pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego, z siedzibą na terenie Gminy Miasta Szczecin lub działającą na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin lub wpisaną na listę organizacji współpracujących

Szczegółowe zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi określa Zarządzenie nr Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych W sprawie warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Lista współpracujących z Galerią Szpargałek organizacji jest podawana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na Galerii oraz na stronach internetowych;

 1. http://www.zuk.szczecin.pl
 2. http://www.ecoszczecin.pl
 3. http://www.ekoporty.szczecin.pl

Zakład Usług Komunalnych weryfikuje i wprowadza dane o wpływach z tytułu darowizn, które otrzymały poszczególne organizacje za pośrednictwem Galerii

 

*Kupon Galerii – jest dokumentem wydawanym przez Organizację. Stanowi potwierdzenie wykonania na rzecz danej organizacji pracy wolontaryjnej i uprawnia do korzystania z Galerii po ostemplowaniu przez organizację współpracującą z Galerią. Wartość wyrażona na kuponie może być sumowana z wartością innego kuponu i nie posiada limitu czasowego. Osoba posiadająca Kupon jest osobą upoważnioną do korzystania z Galerii

 

** Działy towarowe – kategoryzują produkty lub części produktów według ich zastosowania  i użycia

DOM:

 1. meble (w tym tapicerowane wielkogabarytowe, szafy, komody, półki itp.)
 2. tekstylia (dywany i wykładziny, tkaniny użytkowe)
 3. artykuły dekoracyjne
 4. sprzęty i urządzenia AGD
 5. części i elementy składowe do urządzeń elektrycznych i AGD

(rury do odkurzaczy, szczotki, ładowarki do telefonów komórkowych, głośniki, przenośne akumulatory lub przetworniki prądu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, półki szklane i pojemniki plastikowe do lodówek etc)

 1. naczynia kuchenne
 2. sprzęt oświetleniowy (w tym lampy, kinkiety, abażury)
 3. sprzęt elektryczny i elektroniczny

SPORT I REKREACJA:

 1. sprzęt i urządzenia sportowe, urządzenia rehabilitacyjne (np. rowerki stacjonarne, urządzenia masujące, bieżnie, narty, sanki, deskorolki, łyżwy, rolki itp.)
 2. walizki, plecaki, torby
 3. książki, albumy, wydawnictwa ilustrowane typu poradniki, przewodniki turystyczne i mapy, miesięczniki ilustrowane,
 4. kasety, taśmy, płyty – muzyka filmy, gry

 DZIAŁ DZIECIĘCY:

 1. zabawki
 2. wózki
 3. sprzęty pielęgnacyjne i inne artykuły dziecięce (nosidełka, przewijaki, łóżeczka, kojce etc.)

ARTYKUŁY TECHNICZNO- BUDOWLANE:

 1. ceramika budowlana
 2. stolarka budowlana
 3. armatura łazienkowa i kuchenna
 4. inne materiały budowlane
 5. narzędzia

HOBBY – OGRÓD I ZWIERZĘTA:

 1. donice ceramiczne, plastikowe i skrzynki
 2. akcesoria dekoracyjne do ogrodów i balkonów,
 3. meble ogrodowe
 4. narzędzia ogrodnicze
 5. klatki, akwaria, legowisk, smycze, kagańce i inne akcesoria