Z powodów organizacyjnych w dniach 29.08.2020 Ekoport przy ul. Górnej będzie nieczynny

Pozostałe Ekoporty pracują bez zmian.
Najbliższe Ekoporty
mieszczącą się przy:
ul. Firlika
ul. Gdańska
czynne w soboty 9.00-15.00
ul. Arkońska