Najczęściej zadawane pytania

Podziel się!
       
 
   

[ebs_toggles]
[ebs_toggle title=”PSZOK -Ekoport –co to jest?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli jest to punk zbierania już wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, które we własnym zakresie mieszkańcy dostarczają do Ekoportu. Do zbierania przywiezionych odpadów przeznaczone są specjalistyczne pojemniki lub magazyny znajdujące się na punkcie. Ekoporty z założenia są punktami samoobsługowymi, ale ze względu na ilość frakcji i rodzaju ich magazynowania, zaleca się korzystanie z informacji i pomocy pracowników znajdujących się na Ekoporcie. Wszystkie odpady które tutaj się zostawia są przyjmowane nieodpłatnie

[/ebs_toggle]
[ebs_toggle title=”Czy można przywozić odpady zielone z Rodzinnych Ogrodów Działkowych?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

 

Nie można przywozić odpadów z Ogrodów działkowych zrzeszonych w ROD, gdyż ogrody działkowe nie zaliczają się do gminnego systemu gospodarowania odpadów komunalnych. System obejmuje wyłącznie strumień odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych, za które mieszkańcy płacą tzw.  opłatę śmieciową .

[/ebs_toggle]
[ebs_toggle title=”Kupiona nieruchomość do zamieszkania po poprzednim właścicielu jest pełna odpadów po produkcji lub  usługach, gdyż poprzedni właściciel prowadził w niej działalność gospodarczą. Czy mogę je dostarczyć do Ekoportu ?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na to czy jest wygaszona czy nadal funkcjonuje pod danym adresem, nie kwalifikują się jako odpady komunalne. Nowy nabywca nieruchomości staje się więc ich właścicielem i musi je unieszkodliwić zgodnie z przepisami prawa. Aby odpady zostały usunięte z nieruchomości powinien skontaktować się z wybraną przez siebie firmą komercyjną działającą na naszym rynku, która odbierze odpady według obowiązującego cennika

[/ebs_toggle]
[ebs_toggle title=”Co mam zrobić ze styropianem ?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Styropian opakowaniowy można wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. W przypadku braku miejsca w pojemniku (poj. 120l domki jednorodzinne), styropian należy zapakować w worek, poinformować wydział gospodarki komunalnej urzędu miasta, a oni zorganizują odbiór.

Jeżeli chodzi o styropian budowlany, utylizować go trzeba w firmach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i innych odpadów od mieszkańców. Jest to usługa płatna. Odpady budowlane pochodzące z budowy, prac modernistycznych budowli i budynków (np. ocieplanie, wymiana dachu, wykopy etc) nie są odpadem komunalnym.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Czy można segregować odpady na Ekoporcie ?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Odpady przywozimy już posortowane na frakcje, które chcemy pozostawić.  Ale nie jest to jednoznacznie określone jako nakaz .  Są  Ekoporty większe np. przy ul. Leszczynowej,  gdzie istnieje możliwość swobodnego posortowania opadów przed ulokowaniem we właściwym pojemniku, ale punkt przy ul. Dworskiej  ma małą powierzchnię manewrową dla zmotoryzowanych, a jednocześnie korzysta z niego bardzo dużo osób.  Sortowanie odpadów na obiekcie jest przez to niewskazane, gdyż utrudnia ruch i można zablokować Ekoport.  Dla własnej wygody i oszczędności czasu, lepiej jest przygotować odpady w domu.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Zapomniałem/ zapomniałam  wystawić odpady segregowane pod domem w dniu kiedy są odbierane zgodnie z harmonogramem.  Czy mogę je przywieźć do Ekoportu?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Nie.  System zbiórki na Ekoporcie odbiega od tego,  który stosowany jest w domach. Na PSZOKu odpady opakowaniowe zbierane są rozdzielnie (butelki PET, folia, bańki PE, twardy plastik). Nadto, jeśli odpady selektywnie zbierane nie zostaną wystawione następnym razem kiedy odbierane są  odpady selektywnie zbierane, a właściciel posesji zadeklarował, że bierze udział w sortowaniu odpadów (za co płaci pomniejszoną opłatę), to nie będzie w stanie tego wykazać.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Czy mogę przywieźć szyby i lustra do Ekoportu” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Szyby i lustra, ale także naczynia stołowe, ceramika, szyby zbrojone, klejone lub samochodowe nie podlegają selektywnemu gromadzeniu.  Wystarczy wyrzucić je do pojemnika na odpady komunalne zmieszane.  Szkło opakowaniowe  podlegające zbiórce ma inny skład chemiczny i inne właściwości. Do szkła opakowaniowego zaliczamy wyłącznie butelki lub słoiki.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Azbest. Czy można przywieść?  ” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

 Ekoporty nie zbierają azbestu, który najczęściej występuje w postaci pokryć dachowych, czyli płyt eternitu.  Na terenie Szczecina funkcjonuje program „ Szczecin bez azbestu” wystarczy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy Zakładzie Usług Komunalnych, gdzie zostanie wszczęta procedura usunięcia azbestu, po spełnieniu określonych warunków i złożeniu wniosków. Odbiór i utylizacja azbestu jest bezpłatna.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Papa. Czy jest przyjmowana?” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Postępowanie z papą jest analogicznym procesem do utylizacji styropianu budowlanego. Wystarczy zamówić kontener od jednej z firm wywozowych luz dostarczyć do nich we własnym zakresie. Jest to usługa płatna.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Stolarka okienna i drzwiowa” icon=”fa-comment” icontype=”fa” iconcolor=”#94c259″]

Wymogiem dostarczenia wymienionych odpadów jest usunięcie z nich szyb i/lub luster.

[/ebs_toggle]
[/ebs_toggles]