Zasady przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów do specjalistycznych pojemników lub kontenerów

Podziel się!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wrzucamy                      TAK       NIE   – wrzucamy

FRAKCJA:  SZKŁO

 

 

·         Opakowania szklane pozbawione nakrętek – po środkach spożywczych:

 Słoiki

 Butelki

 

         Szyby samochodowe

         Szyby okienne i drzwiowe

         Lustra

         Opakowania szklane zanieczyszczone pozostałościami spożywczymi

         Ceramika i szkło użytkowe

FRAKCJA:  TWORZYWA SZTUCZNE

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

po środkach spożywczych,   

po chemii gospodarstwa domowego,

folia opakowaniowa i torby z tworzyw sztucznych.

Odpady z tworzyw sztucznych wielkogabarytowe przedmioty i sprzęt stanowiące wyposażenie gospodarstwa domowego:

wiadra, skrzynki, miski, kosze, donice

meble ogrodowe,

zabawki,

Odpady budowlano – rozbiórkowe

materiały izolacyjne i techniczne – rury i inne elementy  pochodzące z remontów i demontażu wewnątrz budynku), wanny brodziki, wykładziny, płytki  i panele  podłogowe etc  ( w tym zawierające  PCV)

        Opakowania  styropianowe

        Elementy  z demontażu pojazdów – np.   zderzaki, elementy wyposażenia i  okładzin, tapicerka, fotele,  deski rozdzielcze, części zamienne, etc

         Części lub elementy pochodzące  z urządzeń elektrycznych

 

FRAKCJA:  MAKULATURA

Odpady opakowaniowe papierowe I kartonowe,

 zniszczone książki, gazety, magazyny ilustrowane, reklamy

Zeszyty, dokumentypozbawione segregatorów, foliowych zawieszek  i innych materiałów nie będących papierem

Dokumenty  zawierające dane wrażliwe (w tym dane osobowe)

Mokre, zabrudzone resztkami organicznymi,  

Zanieczyszczone smarami lub innymi substancjami chemicznymi o niezidentyfikowanym pochodzeniu

FRAKCJA:  METAL

         Odpady opakowaniowe  metalowe

   po chemii spożywczej

   po  chemii gospodarstwa domowego

   po farbach, bejcach, lakierach, impregnatach itp.

   gaśnice samochodowe

 

         Odpady wielkogabarytowe

sprzęty kuchenne nie będące urządzeniem elektrycznym i elektronicznym (np. garnki, patelnie, krajalnice)  

elementy  wyposażenia i dekoracji,

zabawki,

sprzęt rehabilitacyjno – sportowy.

 

        Odpady budowlano – rozbiórkowe

o   ościeżnice, wanny, brodziki, rury,  kształtki, inne elementy konstrukcyjno-techniczne pochodzące z remontów i demontażu  wewnątrz budynku

 

 

Butle i opakowania  ciśnieniowe

Butle gazowe inne niż gaśnice samochodowe

 

 

FRAKCJA: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, chłodziarki kuchenki, pralki, suszarki, grzejniki elektryczne klimatyzatory, płyty grzejne i piece elektryczne etc

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowegonp. odkurzacze, pozostałe urządzenia czyszczące, maszyny do szycia, żelazka, rozdrabniacze, młynki i noże elektryczne, frytkownice i tostery, suszarki do włosów i inne urządzenia do pielęgnacji, maty masujące etc,

Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny – np. komputery stacjonarne i przenośne,  drukarki, kopiarki, faksy, monitory i akcesoria typu myszki, klawiatury i stacje dysków,  notebooki, kalkulatory, terminale i systemy użytkownika, telefony stacjonarne i mobilne oraz sekretarki lub urządzenia powiadamiające,  i pozostałe produkty lub sprzęt służący transmisji głosu

Sprzęt konsumencki – np. odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery  i pozostały sprzęt video, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne

Panele fotowoltaiczne

Sprzęt oświetleniowy –  w tym osprzęt do celów rozprowadzania lub regulacji światła

Narzędzia elektryczne –  do frezowania, piłowania, cięcia, wiercenia, spawania koszenia i pielęgnowania zieleni etc.  (np. piły, kosiarki, pompy, wiertarki, giętarki etc.

elektroniczne zabawki  i sprzęt rekreacyjno sportowy zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem ( np. maty masujące,

przyrządy do monitorowania i kontroli – czujniki dymu, termostaty, urządzenia pomiarowe,  sprzęt ważący lub regulujący  używany w gospodarstwie domowym jako sprzęt laboratoryjny       elektrycznym

         elektroodpady  przemysłowe  – narzędzia i urządzenia nie pochodzące z gospodarstw domowych,

 

       sprzęt medyczny i elektroniczne wyroby  medyczne  –  użytkowane  poza gospodarstwem domowym, np.  w placówkach zbiorowego leczenia,

 

          sprzęt medyczny i elektroniczne wyroby  medyczne   – związany z leczeniem ambulatoryjnym  – zainfekowany  lub wykorzystywany do zabiegów   inwazyjnych, mogących powodować jego skażenie

 

FRAKCJA: ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady wielkogabarytowy, które nie mieszczą się w pojemniku na odpady zmieszane i nie są odbierane jako selektywnie zbierane odpadów komunalnych. W Ekoportach przyjmowane są odpady wielkogabarytowe takie jak:

Dywany i wykładziny podłogowe

Meble

Przedmioty i sprzęty stanowiące wyposażenie gospodarstwa domowego 

Zabawki, wózki dziecięce

Sprzęt rehabilitacyjno-sportowy

         Zanieczyszczone smarami lub innymi substancjami chemicznymi o niezidentyfikowanym pochodzeniu

 

Zawilgocone lub w stanie rozkładu.

 

 

Skażone wydzielinami i wydalinami stwarzającymi zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne.

 

 

FRAKCJA: ODPADY BIODEGRADOWALNE  

Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów:

choinki naturalne  w okresie styczeń – luty

trawa, gałęzie, liście, spadyprzez cały rok:

czerstwe pieczywo   – wyłącznie suche i nie zapleśniałe

makulatura

meble i inne wielkogabarytowe elementy wyposażeniaz drewna naturalnego, wikliny, ratanu, bambusa (np. półki, wieszaki, opakowania zbiorcze typu kosze i skrzynki, tacki, palety etc),

biodegradowalne elementy budowlano-rozbiórkowe powstałe podczas modernizacji i remontów mieszkań, wykonane z drewna litego lub przetworzonego, płyt wiórowych, prasowanego kartonu, płyt paździerzowych (np. stolarka okienna i drzwiowa bez szyb, deski, panele lub płytki podłogowe, belki konstrukcyjne, boazerie, etc)

 

 Odpady zielone:

z  posesji  niezamieszkałych,  tzw. terenów zielonych publicznych typu parki i skwery, z Ogrodów Działkowych, z ogrodów przynależnych posesjom zamkniętym na których prowadzona jest działalność gospodarcza

powstałe w wyniku świadczenia usług przez przedsiębiorcę  w ramach  prowadzonej  działalności gospodarczej,

wymieszane  z frakcją mineralną (glebą)

mokre,  w stanie rozkładu lub zapleśniałe

zapakowane w worki foliowe lub inne opakowania

podlegające odrębnym przepisom szczegółowym oraz innym niż kompostowanie procesom unieszkodliwienia lub likwidacji, tj:

roślin lub produktów roślinnych, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione

znajdujących się na liście gatunków zakazanych hodowlą – w tym toksycznych, inwazyjnych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska przyrodniczego (np. barszcz Sosnowskiego, barszcz Mantegazziego,  konopie indyjskie etc)

odpady kuchenne inne niż czerstwe pieczywo

FRAKCJA: ODPADY BUDOWLANO- ROZBIÓRKOWE

Odpady mineralne – beton, gruz, glazura , terakota, elementy wyposażenia sanitarnego, itp.)

Materiały konstrukcyjne zawierające gipsy techniczne – płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-wiórkowe

Wielkogabarytowe elementy wyposażenia mieszkań z drewna naturalnego  np. stolarka drzwiowa i okienna  i inne okleiny ścienne i sufitowe bez szyb,

Odpady drobne – zmieszane, nie rozdzielone na frakcje rodzajowe (tapety, okleiny, stelaże, panele, kasety, zużyte folie malarskie itp.)

Odpady drobne – zmieszane i nie rozdzielone na frakcje rodzajowe (tapety, okleiny, stelaże panele, kasetony, zużyte folie malarskie itp.)

armatura łazienkowa i kuchenna wraz z systemami instalacyjnymi i spłukującymi

wanny,  kabiny prysznicowe, muszle toaletowe, bidety

UWAGA:

Odpady remontowo-rozbiórkowe są przyjmowane:

jeśli powstały podczas remontu, modernizacji, lub drobnych prac rozbiórkowych pomieszczeń mieszkalnych,

– w limitowanej ilości, odpowiadającej 125 kg lub pojemności 240 l

– w ilości nie limitowanej,  jeśli są ujęte w grupie biodegradowalne elementy budowlano-rozbiórkowe

 

odpady wytworzone poza gospodarstwem domowym,

 

odpady wytworzone przez przedsiębiorców podczas świadczenia usług budowlanych

 

pochodzące z budowy, remontu i demontażu infrastruktury technicznej zewnętrznej nieruchomości (kwalifikowane jako odpady z grupy 17), takie jak np. :

płyty elewacyjne i elementy izolacji lub ocieplenia budynków i budowli,

eternit,

papa

pokrycia dachowe i elementy podbitki sufitowej,

elementy infrastruktury drogowej,

elementy  sieci technicznych (kręgi wodociągowe, płyty PCV),

elementy ogrodzeń,

ziemia z wykopów,

ramy okienne z szybami

stolarka drzwiowa  z szybami

 

 

FRAKCJA PRZETERMINOWANE LEKI  (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIAMI)

Wszystkie przeterminowane lub niezużyte  lekarstwa, medykamenty i suplementy diety  stosowane w legalnym obrocie farmaceutycznym

 

 

UWAGA:

Przeterminowane leki można wyrzucać  do specjalistycznego pojemnika oznakowanego logotypem „mini Ekoport”.

– pojemniki zostały ustawione w  165 placówkach aptecznych uczestniczących w gminnym systemie zbiórki odpadów komunalnych pochodzących od ieszkańców gminy Miasto Szczecin.

– podstawą prawną zbiórki jest prawo lokalne, czyli Uchwały Rady Miasta  oparte o przepisy szczegółowe, tj. ustawę o odpadach i ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Odpady powstające przy leczeniu, pielęgnacji lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych –  w rozumieniu ustawy o odpadach są to odpady medyczne, mogą być odpadami skażonymi i zakaźnymi. Są to:

Igły, strzykawki i inne elementy do iniekcji – nowe lub zużyte

Zużyte paski testowe, opatrunki, gaziki,  plastry, podkłady, kompresy

Zużyte środki czystości i higieny osobistej, pieluchy, pielucho-majtki, tampony, wkładki,

UWAGA:

Odpady medyczne – powinny być zabierane do utylizacji przez  świadczącego usługi medyczne w domu pacjenta a jeżeli nie jest to możliwe, powinny być zabezpieczone i wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Podobnie postępujemy z odpadami medycznymi powstałymi przy zabiegach pielęgnacyjnych i zabiegach wykonywanych samodzielnie. Dla tych odpadów medycznych, obecnie nie przewiduje się innego sposobu postępowania.

FRAKCJA: NOŚNIKI DANYCH

 taśmy magnetofonowe – kasetowe i szpulowe

Kasety VHS

Dyskietki komputerowe,

 dyski CD,

Płyty winylowe

dyski optyczne , Blu-ray i inne stosowane w konsolach do gier

 

 

Nośniki danych zawierających treści nielegalne lub dane wrażliwe, podlegające ochronie lub/i przepisom odrębnym

Nośniki danych wykorzystywanych w działalności biurowej i gospodarczej, np. nośniki wykorzystywane do gier wideo, automatów wydających, urządzeń sterowanych komputerowo, automatów wrzutowych, sportowych i pielęgnacyjnych etc. – stosowanych poza gospodarstwem domowym

FRAKCJA: ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE

Tonery  do  każdego  rodzaju domowych drukarek i sprzętu kopiującego,

Kartridże.  

 

Tonery, kartridże wykorzystywane w działalności biurowej i gospodarczej 

FRAKCJA: ŚWIETLÓWKI

Wszystkie rodzaje oparte na technologii wyładowczej stosowane w urządzeniach i sprzęcie domowym (tzw. jarzeniówki, świetlówki)

Inne oświetlenie energooszczędne, w tym diodowe LED  

żarówki konwencjonalnewszystkie rodzaje żarówek opartych na technologii  żarowej

świetlówki energooszczędne i wyładowcze,  wysokowydajne lampy ciśnieniowe sodowe, diodowe lub mealohalogenowe i inne   – stosowane w pomieszczeniach, urządzeniach i sprzęcie poza gospodarstwem domowym

lampy oświetlenia zewnętrznego

FRAKCJA: PRZEPRACOWANE OLEJE SILNIKOWE I SMAROWE

Do każdego rodzaju silników i maszyn używanych w gospodarstwie domowym oleje i smary plastyczne – w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację;

mineralne

syntetyczne

półsyntetyczne

 

Oleje techniczne i smary plastyczne do każdego rodzaju silników i urządzeń wykorzystywanych poza gospodarstwem domowym

Oleje jadalne

Zmieszane oleje nieznanego pochodzenia

FRAKCJA: ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
 

Baterie przenośne i stacjonarne  – wszystkie rodzaje i wszystkich technologii stosowane w urządzeniach i sprzęcie domowym,

akumulatory samochodowe  – wszystkie rodzaje i wszystkich technologii

 

Używane  w urządzeniach i sprzęcie poza gospodarstwem domowym
FRAKCJA: CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH  
 

Środki ochrony roślin

Opakowania po przeterminowanych lekarstwach i środkach medycznych

Opakowania po farbach, klejach, lepiszczach, impregnatach

Gaśnice samochodowe

UWAGA:  

Wszystkie opakowania przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikacje składu chemicznego substancji w chwili  przyjęcia odpadu.

 

Opakowania i pozostałości po środkach – z urządzeń, sprzętu lub wykorzystywane  poza gospodarstwem domowym

Opakowania typu butle gazowe i ciśnieniowe inne niż samochodowe gaśnice proszkowe

Odczynniki chemiczne, chemikalia wykorzystywane do celów laboratoryjnych i diagnostycznych

 

FRAKCJA: TEKSTYLIA I ODZIEŻ
 

Tekstylia – tkaniny dekoracyjne i użytkowe używane w gospodarstwie domowym (obrusy, firany, zasłony, pościel etc)

Odzież –  odzież i obuwie dorosłych i dzieci

 

 

Zawilgocone lub zanieczyszczone smarami lub substancjami chemicznymi – o niezidentyfikowanym pochodzeniu

Zmieszane z  frakcją mineralną (np. glebą) lub w stanie rozkładu

Skażone wydzielinami i wydalinami  – stwarzającymi zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne.

FRAKCJA: ZUŻYTE OPONY
 

Do samochodów o DMC do  3,5 tonywszystkich rozmiarów i marek  producenckich

Opony rowerowe  

Opon pochodzących z:

zakładów diagnostycznych i warsztatów samochodowych,

zakładów wulkanizacyjnych,

opon do pojazdów powyżej DMC 3,5 tony

opon  do  ciągników i maszyn używanych w rolnictwie  

 

Nie przyjmujemy w EKOPORTACH

 

 

 

 

 zmieszanych odpadów komunalnych – te deponujemy w   pojemnikach ustawionych na terenie posesji,

 

odpadów nieujętych na liście (wymienionej powyżej),

 

odpadów wytworzonych poza gospodarstwem domowym:  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

wytworzonych przez osoby prawne