Wykaz pozyskanych darowizn z dn. 27.06.2018

Podziel się!
       
 
   

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA – 100 zł

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO „RAZEM” – 260 zł

FUNDACJA „DOM HOSPICYJNY” – HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE – 823 zł

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE – 310 zł

FUNDACJA OSTATNI REJS – 171 zł

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI – 75 zł

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ K.W SZ-N – 155 zł

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH – 68 zł

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI – 46 zł

FUNDACJA RAZEM RAŹNIEJ – 85 zł

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE – 955 zł

TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM ZACHODNIOPOMORSKA J. WOJEWÓDZKA – 64 zł

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH – 1777 zł

INNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NIEWSPÓŁPRACUJĄCE Z GALERIĄ SZPARGAŁEK – 170 zł