Komunikat

Podziel się!
       
 
   

Dnia 22.02.2020 do Ekoportu przy ul. Arkońska/Harcerzy, jeden z mieszkańców przywiózł w odpadach remontowo-budowlanych elementy azbestowe i styropian opakowaniowy. Obie te frakcje nie podlegają systemowi zbierania w Ekoportach w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami.