KOMUNIKAT

Podziel się!
       
 
   

Na podstawie UCHWAŁY NR XVI/535/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zużyte opony – od 1 lipca 2020 roku są odpadem przyjmowanym w EKOPORTACH w sposób limitowany
SPOSÓB ODBIORU OPON W EKOPORTACH na podstawie UCHWAŁY NR XVI/535/20
§ 9. 2. W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
Ekoportach nieodpłatnie przyjmowane są dostarczone przez mieszkańca zużyte opony,
jednakże w ilości
nie większej aniżeli 4 sztuki opon w danym roku kalendarzowym od
każdego mieszkańca Gminy Miasto Szczecin będącego właścicielem samochodu osobowego
zarejestrowanego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Mieszkaniec Gminy Miasto Szczecin w celu skorzystania z uprawnienia do
przekazania zużytych opon
zobowiązany jest do wykazania się dokumentem
potwierdzającym prawo własności pojazdu
opisanego w ust. 2.
Dokumentem, o którym mowa jest dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży
pojazdu