Stanowisko ZUK

Podziel się!
4      
 
   
4
Udostępnienia

W sprawie pisma Akademii Bezpiecznej Nauki i Techniki Jazdy z dnia 22 .02.2018 rok (czytaj dalej)

Treść pisma:

“w imieniu własnym oraz grupy osób zatroskanych o bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach Pani Marty Istelskiej blogerki portalu Fotelove oraz Pana Szymona Września, taksówkarza promującego bezpieczne przewozy pasażerów, zwracam się z ogromną prośbą o wprowadzenie zmiany organizacyjnej w otwartej niedawno „Galerii Szpargałek”, polegającej na zablokowaniu możliwości wprowadzenia ponownie do użytku przez osoby dokonujące zakupów w galerii: fotelików samochodowych, przeznaczonych do przewozu dzieci oraz kasków motocyklowych i rowerowych.

Bardzo doceniamy pomysł stworzenia galerii, której szczytny cel i funkcjonowanie z pewnością powinien być kontynuowany a wręcz rozwijany, jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkowników wyżej wymienionych przedmiotów konieczne jest wprowadzenie procedury gwarantującej utylizację tego typu asortymentu uniemożliwiając jego dalszą eksploatację.

Uzasadnieniem naszej prośby jest fakt, iż zarówno foteliki samochodowe jak i kaski, jako urządzenia bezpieczeństwa biernego aby spełniały należycie swoją rolę, muszą być we właściwym stanie technicznym. Niestety w chwili najważniejszej „próby” czyli w momencie zdarzenia drogowego ich konstrukcja ulega zmianie. Najczęściej zmiana ta nie jest widoczna „gołym okiem” jednak z punktu widzenia funkcjonalności ochronnej po zdarzeniu urządzenie takie staje się często bezużyteczne lub znacząco traci swoje cechy zabezpieczające. Zmiany te nie są możliwe do ustalenia poza specjalistycznym laboratorium i nawet bardzo zadbany z wyglądu fotelik może być niesprawny. Trafiające do ekoportu foteliki i kaski są urządzeniami, których historia i pochodzenie nie są znane zatem co do zasady wprowadzanie ich do ponownej eksploatacji może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla nieświadomych użytkowników”

W odpowiedzi na pismo AKADEMII Bezpiecznej Nauki i Techniki Jazdy z dnia 22.02.2018

Akcja oparta była na nieprawdziwych informacjach. Foteliki nie były wygrzebywane ze śmieci, nie pochodziły także z samochodów powypadkowych. Mamy także wiedzę skąd się wzięły w Ekoporcie: każdy fotelik wystawiony w Galerii Szpargałek był przywieziony i dostarczony do Galerii przez poprzednich użytkowników jako już zbędny dotychczasowym właścicielom (po dziecku, które wyrosło), albo wypięty bezpośrednio z samochodu, gdyż rodzice kupili nowy model. Mieliśmy za każdym razem przeprowadzoną rozmowę i wywiad o produkcie, także oświadczenie poprzednich właścicieli, że dostarczone foteliki są sprawne i mogą służyć komuś innemu.  Niezależnie od tego, nasi pracownicy i tak sprawdzali sprzęt co do jego kompletności i sprawności wszystkich elementów technicznych fotelików. Tego  wymaga od nas wymóg ustawowy.

Materiał nakręcony w mediach nie dotyczył naszych fotelików. Wśród kilkunastu rozpoznaliśmy zaledwie… 4 sztuki pochodzące z Galerii Szpargałek. Dysponujemy dokumentacją fotograficzną wszystkich urządzeń, które były u nas dostępne.

Wyjaśnijmy również ustawowe pojęcie „odpad”. Odpadem nazywamy każdy materiał lub produkt, którego właściciel w pewnym momencie chce się pozbyć, gdyż jest mu zbędny. Pozbycie takie ma charakter określenia woli względem tego przedmiotu, ale nie musi być w żadnej mierze powiązane ze stanem technicznym takiego niechcianego produktu. Z punktu widzenia praktyka –  stan lub zużycie amortyzacyjne, może oznaczać, że odpadem jest produkt w 100 % nowy, np. nietrafiony i zapakowany oryginalnie prezent gwiazdkowy.

Reasumując dla wszystkich zainteresowanych – nie ma w przepisach prawa w Polsce zakazu używania fotelików z drugiej ręki. Nie ma czegoś takiego jak termin ważności fotelika. Jest data produkcji i sugestia producentów używania fotelików w grupach wagowych dzieci przez określony czas. Obiektywnie zaś bardzo intensywna eksploatacja może skrócić ten okres i spowodować wcześniejsze zniszczenie produktu, lub z drugiej strony – produkt starszy ale używany oszczędnie, ma bardzo słabe zużycie amortyzacyjne.

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że na naszej stronie Galerii, jak też bezpośrednio na miejscu, zamieszczona jest tablica przypominająca potencjalnym Nabywcom wszystkich dostępnych produktów o źródle ich pochodzenia, o sposobie przygotowania do wystawienia na półkach, również o odpowiedzialności własnej za wybrane produkty. Każdy wybierający sobie przedmiot ma wiedzę i świadomość braku gwarancji lub rękojmi w rozumieniu przepisów prawa handlowego, ma też wiedzę, że jedyną możliwością zwrotu, jest zwrot jako odpad. Poniżej treść informacji:

SZANOWNI PAŃSTWO PRZYPOMINAMY:

Każdy produkt udostępniony w Galerii Szpargałek stanowił odpad i został przygotowany do ponownego użycia w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wybierając produkt w Galerii akceptujesz warunki nabycia, stan techniczny oraz stan zużycia  produktu, oraz zobowiązujesz się do jego eksploatacji zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Wybierając produkty elektryczne lub elektroniczne akceptujesz warunki nabycia oraz zobowiązujesz się przed przystąpieniem do użycia produktu do jego sprawdzenia, a w trakcie dalszej eksploatacji do serwisowania oraz napraw w uprawnionym warsztacie.

Na produkty lub części produktów dostępne w Galerii Szpargałek nie udzielamy rękojmi ani gwarancji.

Produkty mogą podlegać zwrotowi jako odpad komunalny. Po zwróceniu nie są wymieniane na inne i tracą swoją wartość punktową.

Działalność Galerii Szpargałek oparta jest na działalności charytatywnej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Każdy produkt nabyty w Galerii Szpargałek wspomaga wybraną przez Ciebie organizację i stanowi pomoc celową, za którą

dziękujemy!