Nasz Ekoport wzorem dla innych!

Podziel się!
1      
 
   
1
Udostępnij

W sobotę na terenie Ekoportu przy ul. Arkońskiej, odbyło się spotkanie władz i mieszkańców gminy z Krosna Odrzańskiego z kierownictwem i pracownikami Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. (czytaj dalej)

Spotkanie miało charakter konsultacyjny w sprawie projektowanej inwestycji w Krośnie Odrzańskim dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim.

Nasi Goście z bliska mogli obejrzeć w jaki sposób funkcjonuje najnowocześniejszy szczeciński PSZOK -Ekoport.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula.

– Gratuluje organizacji, bardzo bym chciał, aby obiekt o podobnej organizacji i funkcyjności powstał w naszej gminie – powiedział Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula.

Oprócz głównej działalności obiektu przy ul. Arkońskiej polegającej na nieodpłatnym, selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych przywożonych od mieszkańców gminy miasto Szczecin w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami wielkim zainteresowaniem cieszyła się funkcjonująca na terenie Ekoportu działalność związana z drugim życiem przedmiotów, tj. „Książka na wynos” i charytatywna „Galeria Szpargałek”. Goście bardzo pozytywnie ocenili też sposób organizacji ruchu na obiekcie oraz naszą salkę multimedialną, w której prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

– Bardzo nam miło, że, możemy gościć mieszkańców i włodarzy sąsiednich gmin. Podczas takich spotkań chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania PSZOKów. Cieszymy się zwłaszcza kiedy możemy pokazać innym prawidłową gospodarkę odpadami prowadzoną w sposób nowoczesny – stwierdziła zastępca kierownika wydziału Jolanta Tarnowska-Jurkiewicz.

Dużym wyróżnieniem był fakt, że nasi Goście sami wybrali nasz obiekt jako wzór do naśladowania.