Majowe przesunięcia w odbiorach odpadów!

Podziel się!
       
 
   

Majowe święta powodują przesunięcia w odbiorach odpadów. (sprawdź)

1 Maja – odbiory wszystkich frakcji odpadów (w tym również odpadów zielonych) realizowane będą zgodnie z harmonogramem.

Wyjątek w sektorze I, gdzie odbiór odpadów zielonych realizowany przez firmę TRANS-NET będzie wykonywany z jednodniowym przesunięciem, tj. w środę 02.05.2018 r.

W okresie, od 03.maja do 04.maja , planowe odbiory odpadów komunalnych realizowane będą z jednodniowym przesunięciem, tj. od 04.maja do 05.maja

1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:

– za czwartek 03.05 – odbiór w piątek 04.05

– za piątek 04.05 – odbiór w sobotę 05.05

2) Odbiór odpadów selektywnych (dzwony i pojemniki):

– za czwartek 03.05 – odbiór w piątek 04.05

– za piątek 04.05 – odbiór w sobotę 05.05

Wyjątek -Sektor II

Odbiór szkła będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, tj. w piątek, natomiast odbiór papieru będzie realizowany w sobotę.

3) Odbiór odpadów selektywnych (worków) oraz gabarytów –realizowany będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem