Z Ekoportu do Muzeum (galeria)

Podziel się!
3      
 
   
3
Udostępnienia

Kamera, wieża stereo, zegar ciemniowy czy radio samochodowe Akropol to tylko niektóre przedmioty,  które zasiliły muzealne zbiory.

Zakład Usług Komunalnych i Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 28 marca bieżącego roku podpisały umowę o współpracy.

W ramach współpracy, z odpadów jakie są przywożone przez mieszkańców do Ekoportów, udało się odzyskać kilkanaście cennych eksponatów. Przedmioty kwalifikujące się jako zabytki lub cenne eksponaty warte pokazania według opinii i uznania muzealników, w ramach przygotowania do ponownego użycia produktów bądź części produktów będących wcześniej odpadem, zostały  nieodpłatnie przekazane do muzeum.

Jak to możliwe ?

Dzięki obowiązującym przepisom. Najważniejsze to ustawa o odpadach, dzięki której możemy przygotować do ponownego użycia produkty, które wcześniej były odpadami, oraz  Ustawie  o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187).

I tak przedmioty które stanowiły odpad, po wstępnym doczyszczeniu i przygotowaniu, zostały przekazane do muzealnych zbiorów. Od tej chwili są objęte ochroną Ustawy o ochronie zabytków.

Przekazane eksponaty: