Z Ekoportu do Muzeum #2 (galeria)

Podziel się!
2      
 
   
2
Udostępnienia

Komputer zbudowany dla węgierskich nauczycieli Videoton TV-Computer 64k+, bańki lekarskie, Radioodbiornik TSH-111, taksometr… Z Ekoportu do Muzeum część 2.

Po raz drugi ramach współpracy, z odpadów jakie są przywożone przez mieszkańców do Ekoportów, udało się odzyskać kilkanaście cennych eksponatów. Przedmioty kwalifikujące się jako zabytki lub cenne eksponaty warte pokazania według opinii i uznania muzealników, w ramach przygotowania do ponownego użycia produktów bądź części produktów będących wcześniej odpadem, zostały  nieodpłatnie przekazane do Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Jak to możliwe ?

Dzięki obowiązującym przepisom. Najważniejsze to Ustawa o odpadach, dzięki której możemy przygotować do ponownego użycia produkty, które wcześniej były odpadami, oraz  Ustawie  o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187).

I tak przedmioty które stanowiły odpad, po wstępnym doczyszczeniu i przygotowaniu, zostały przekazane do muzealnych zbiorów. Od tej chwili są objęte ochroną Ustawy o ochronie zabytków.

Przekazane eksponaty:

Zobacz poprzednią część.