Wykaz pozyskanych darowizn z dn. 08.08.2018

Podziel się!
       
 
   

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA – 1000 zł

STOWARZYSZENIE „RAZEM” – 90 zł

FUNDACJA „DOM HOSPICYJNY” – HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE – 642

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE – 400 zł

FUNDACJA OSTATNI REJS – 204 zł

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ K.W SZ-N – 240 zł

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH – 33 zł

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI – 160 zł

FUNDACJA RAZEM RAŹNIEJ – 200 zł

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE – 862 zł

TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM ZACHODNIOPOMORSKA J. WOJEWÓDZKA – 66 zł

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH – 1532 zł

INNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NIEWSPÓŁPRACUJĄCE Z GALERIĄ SZPARGAŁEK – 220 zł