Wykaz pozyskanych darowizn z dn. 30.09.2021

Podziel się!
       
 
   

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO20 zł

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ K.W SZ-N – 76 zł

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH – 216 zł

FUNDACJA „DOM HOSPICYJNY” – HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY W SZCZECINIE 190

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE – 77 zł

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH – 34 zł

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI – 64 zł

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE – 96 zł

FUNDACJA CZYSTE POWIETRZE – 136 zł

JADŁODZIELNIA –  76 zł

INNE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NIEWSPÓŁPRACUJĄCE Z GALERIĄ SZPARGAŁEK – 760 zł