Szczecińskie Ekoporty – podsumowanie 2017 roku.

Podziel się!
       
 
   

W 2017 roku w szczecińskich Ekoportach zebrano łącznie 6 054 266,00 kilogramów odpadów i surowców. (czytaj dalej)

Z czego w poszczególnych punktach (dane w kilogramach);

Ekoport przy ul. Dworskiej – 2 418 123,00,

Ekoport przy ul. Lesczczynowej – 1 323 671,00,

Ekoport przy ul. Helskiej – 620 684,00,

Ekoport przy ul. Firlika –  446 441,00,

Ekoport przy ul. Kołbackiej – 373 894,00,

Ekoport przy ul. Górnej – 359 684,00,

Ekoport przy ul. Arkońska – 259 540,00 (Ekoport otwarto dla mieszkańców dnia 16.09.2017 r.)

Ekoport przy ul. Gdańskiej – 252 229,00.

Z poszczególnych frakcji największy tonaż uzyskano z (dane w tonach);

odpadów remontowo-budowlanych  – 1613,350,

zużyty sprzęt elektroniczny – 425,86,

drewno z ogrodów  oraz meble drewniane na paliwo typu pelet – 233,

opony  – około  228,300,

makulatura – 158,50,

zielone  – 2.144,

gaśnice samochodowe – zebrano 0,8 ton

Ponadto zdemontowano i zutylizowano – 2.666 m 2 materiałów zawierających azbest. Łączna waga zdemontowanych, odebranych przetransportowanych i zutylizowanych materiałów zawierających azbest – 162,18 ton

Łączna kwota na realizację programu SZCZECIN BEZ AZBESTU – 101 539, 43 zł  w tym dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania  „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin” z WFOŚiGW w SZCZECINIE wynosiło 35 096,43 zł.

W ramach systemu mini EKOPORT ze 176 szczecińskich aptek  zebrano 9,26 ton  przeterminowanych lekarstw

W 2017 r. szczecińskie Ekoporty zostały odwiedzone przez ok. 140 tys. mieszkańców.

Dużym zainteresowaniem cieszy się  “Książka na Wynos”  odwiedzana średnio przez 30-40 osób dziennie, najwięcej przyniesionych pozycji przez jednego mieszkańca to 400 książek co ilościowo odpowiada największemu jednorazowemu wydaniu dla biblioteki szkolnej takiej ilości książek i lektur.