Wykład w Ekoporcie

Podziel się!
       
 
   

W dniu 13 maja,  w Ekoporcie przy ul. Harcerzy odbyła się wizyta połączona z wykładem, studentów Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Katedry Analizy Systemowej i Finansów, z opiekunem grupy dr inż. Wojciechem Zbaraszewskim. (czytaj dalej)


W ramach wizyty studenci zapoznali się z:

– ekonomicznym aspektem finansowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

– uprawnieniami mieszkańców Szczecina wynikającymi z uiszczonej opłaty śmieciowej,

– zakresem obowiązków gminy wynikających z przepisów szczegółowych ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,

– działaniami podejmowanymi przez ZUK w celu przygotowania produktów lub części składowych produktów, które wcześniej stały się odpadem do tego, aby mogły być ponownie  użyte – na przykładzie funkcjonowania Książki na Wynos oraz Galerii Szpargałek,

– współpracy ZUK z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań pożytku publicznego, na przykładzie funkcjonowania charytatywnej Galerii Szpargałek prowadzonej przez ZUK. Działalność Galerii, oprócz aspektu ekologicznego, to również przykład współpracy i obowiązków Gminy Miasto Szczecin wynikających z ustawy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych.